کار گروه دلقک درمانی

لبخندی به سرخی شقایق

لبخندی به سرخی شقایق ، مهمان بخشِ کودکان بیمارستان قائم مشهد اینروزهای کرونایی که اکثر آدمها ، غم رو برنده بازی زندگی می‌دونن ، بچه های دلقک درمانی ، دوباره دست به کار شدن و نشون دادن که بیماری و غم فقط بخش کوچکی از زندگی هستند و لبخند و شادی بخش بزرگترشو تشکیل می‌دن [...]
مشاهده بیشتر

دلقک درمانی بهمن ۹۸

دلقک درمانی ، ترکیبی از تخیل و شادی برای تسکین درد و بهبود روحیه بیمارستان قائم ، بیستم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و هشت به گزارش فائزه خاکزاد_ مسئول روابط عمومی کارگروه دلقک درمانی خانواده مهر_بان باشیم_ در ادامه فعالیت های دلقک درمانگر ها این بار نوبت به بیمارستان قائم (عج) مشهد [...]
مشاهده بیشتر

دلقک درمانی در فستیوال دیابت

مشاهده بیشتر

دلقک درمانی در شب یلدا

یک دقیقه ی طولانی تر یلدا ، یعنی یک دقیقه بیشتر مهر_بان باشیم... همین جمله سبب شد تا شنبه ۳۰آذر ۱۳۹۸ همراه تیم دلقک درمانگر مهر_بان باشیم در بیمارستان تخصصی دکترشیخ لحظاتی شاد و پر از مهربانی را سپری کنیم. به گزارش فائزه خاکزاد _مسئول روابط عمومی کارگروه دلقک درمانی_ عصر شنبه ۳۰ آذر ماه [...]
مشاهده بیشتر

دلقک درمانی بیمارستان دکتر شیخ

اجرا طرح دلقک درمانی در بیمارستان دکتر شیخ.

مشاهده بیشتر

دلقک درمانی بیمارستان امام رضا (ع) ۲

دوره دوم اجرا طرح دلقک درمانی در بیمارستان امام رضا (ع).

مشاهده بیشتر

دلقک درمانی بیمارستان امام رضا (ع) ۱

دوره اول اجرا طرح دلقک درمانی در بیمارستان امام رضا (ع).

مشاهده بیشتر

دلقک درمانی بیمارستان اکبر

اجرای طرح دلقک درمانی در بخش کودکان بیمارستان اکبر از دیگر طرح های نوین مهر_بان باشیم.

مشاهده بیشتر

لبخندی به سرخی شقایق

لبخندی به سرخی شقایق ، مهمان بخشِ کودکان بیمارستان قائم مشهد اینروزهای کرونایی که اکثر آدمها ، غم رو برنده بازی زندگی می‌دونن ، بچه های دلقک درمانی ، دوباره دست به کار شدن و نشون دادن که بیماری و غم فقط بخش کوچکی از زندگی هستند و لبخند و شادی بخش بزرگترشو تشکیل می‌دن [...]
مشاهده بیشتر

دلقک درمانی بهمن ۹۸

دلقک درمانی ، ترکیبی از تخیل و شادی برای تسکین درد و بهبود روحیه بیمارستان قائم ، بیستم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و هشت به گزارش فائزه خاکزاد_ مسئول روابط عمومی کارگروه دلقک درمانی خانواده مهر_بان باشیم_ در ادامه فعالیت های دلقک درمانگر ها این بار نوبت به بیمارستان قائم (عج) مشهد [...]
مشاهده بیشتر

دلقک درمانی در فستیوال دیابت

مشاهده بیشتر

دلقک درمانی در شب یلدا

یک دقیقه ی طولانی تر یلدا ، یعنی یک دقیقه بیشتر مهر_بان باشیم... همین جمله سبب شد تا شنبه ۳۰آذر ۱۳۹۸ همراه تیم دلقک درمانگر مهر_بان باشیم در بیمارستان تخصصی دکترشیخ لحظاتی شاد و پر از مهربانی را سپری کنیم. به گزارش فائزه خاکزاد _مسئول روابط عمومی کارگروه دلقک درمانی_ عصر شنبه ۳۰ آذر ماه [...]
مشاهده بیشتر

دلقک درمانی بیمارستان دکتر شیخ

اجرا طرح دلقک درمانی در بیمارستان دکتر شیخ.

مشاهده بیشتر

دلقک درمانی بیمارستان امام رضا (ع) ۲

دوره دوم اجرا طرح دلقک درمانی در بیمارستان امام رضا (ع).

مشاهده بیشتر

دلقک درمانی بیمارستان امام رضا (ع) ۱

دوره اول اجرا طرح دلقک درمانی در بیمارستان امام رضا (ع).

مشاهده بیشتر

دلقک درمانی بیمارستان اکبر

اجرای طرح دلقک درمانی در بخش کودکان بیمارستان اکبر از دیگر طرح های نوین مهر_بان باشیم.

مشاهده بیشتر