من هم یک پاکبانم – رحلت امام رضا (ع) ۱۳۹۶

فاز دوم:

بعد از اجرای موفقیت آمیز پویش من هم یک پاکبانم در تاسوعا و عاشورا ، اینبار با همراهی و حمایت گسترده تر مردم در رحلت حضرت رسول (ص) و شهادت امام رضا (ع) مهر-بان باشیم پیشگام این حرکت فرهنگی شد و با حضور ۲۰۰ پاکبان داوطلب توانست قدمی در راستای این امرمهم فرهنگی بردارد.