وقتی دستی را به یاری می گیری …

وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…

چندین ماه است که تیتر تمامی خبرها بیماری کرونا شده و یارجدانشدنی لحظه لحظه زندگیمان ماسک ، الکل  و مواد شوینده است !
به همین خاطر کارگروه برنامه ریزی و اجرا خانواده مهر_بان باشیم با همراهی و کمک مردم و خیرین عزیز دست به دست هم داده تا برای مدارس محروم و خانواده های نیازمند پک بهداشتی تهیه کند .
به گزارش خبرنگار مهر_بان باشیم در تاریخ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۹،تعداد ۵۰ پک شامل ماسک و الکل تهیه شد و بین خانواده ها و مدارس مورد نظر توضیع شد.