مهر نگار

لبخند و شادی حق تمام کودکان سرزمین من است..

۱۴ خردادماه ۱۳۹۹ و در تب و تاب بیماری کرونا ، اعضای خانواده مهر_بان باشیم همدل شدند و کار نقاشی ، طراحی و زیباسازی دبستان دخترانه و پسرانه ی شهید قائنی را آغاز کردند.
به گزارش خبرنگار مهر_بان باشیم ، این طرح تحت عنوان ” مهرنِگار ” از تاریخ ۱۴ الی ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹ با حضور حدود ۷۰ نیروی داوطلب جهادی و پشتیبانی کمک های مردمی ،برگزار شد.
رنگ آمیزی صندلی ها،سطل های زباله و نرده ها ، مهیاسازی بستر دیوار های حیاط ، رنگ‌آمیزی دیوارهای حیاط و طراحی و زیباسازی دیوار های حیاط از جمله فعالیت های گروه مهر_بان باشیم در دبستان شهید قائنی بود.

روز اول

دانی که پس از عمر چه ماند باقی؟
مهر است و محبت است باقی همه هیچ

اولین روز از طرح رنگ آمیزی و زیبا سازی مدرسه حاشیه شهر مشهد

۱۴خرداد۹۹
مدرسه شهید قائنی_ابتدای جاده شاندیز

روز دوم

بادستان پر مهرت رنگ شادی را به سرای علمشان بپاش
چرا که آنان سزاوار لبخند و نشاط هستند

دومین روز از طرح رنگ آمیزی و زیبا سازی مدرسه حاشیه شهر مشهد

۱۵خرداد۹۹
مدرسه شهید قائنی_ابتدای جاده شاندیز

روز سوم

هیچ خدمت جز محبت در جهان پیوست نیست.
|مولانا|

سومین روز از طرح رنگ آمیزی و زیبا سازی مدرسه حاشیه شهر مشهد

۱۶خرداد۹۹
مدرسه شهید قائنی_ابتدای جاده شاندیز

روز چهارم

به گنج همدلی باید رسیدن،مهربانی را
ندارم شک به آسانی که غوغایش تومی‌فهمی

چهارمین روز از طرح رنگ آمیزی و زیبا سازی مدرسه حاشیه شهر مشهد

۱۷خرداد۹۹
مدرسه شهید قائنی_ابتدای جاده شاندیز

روز پنجم

مهربانی تزئین لحظه هاست
برای مهربانی جوابی جز دوست داشتن وجود ندارد

پنجمین و آخرین روز از طرح رنگ آمیزی و زیبا سازی مدرسه حاشیه شهر مشهد

۱۸خرداد۹۹
مدرسه شهید قائنی_ابتدای جاده شاندیز