لبخندی به سرخی شقایق

لبخندی به سرخی شقایق ، مهمان بخشِ کودکان بیمارستان قائم مشهد

اینروزهای کرونایی که اکثر آدمها ، غم رو برنده بازی زندگی می‌دونن ، بچه های دلقک درمانی ، دوباره دست به کار شدن و نشون دادن که بیماری و غم فقط بخش کوچکی از زندگی هستند و لبخند و شادی بخش بزرگترشو تشکیل می‌دن
از لبخند های از ته دل امیرعلی گرفته تا مسابقه رقص‌وآواز محمد با دلقک‌درمانگر شادی
همه و همه ی اینها ، بهمون یادآوری کرد که
زندگی خالی نیست،
مهربانی هست ..، سیب هست .. ، ایمان هست …،
آری تا شقایق هست زندگی باید کرد…❤

به گزارش فائزه خاکزاد_ مسئول روابط عمومی کارگروه دلقک درمانی_ در این ایام روزهای کرونایی که مردم کمتر به فکر شادی و‌خنده هستند و به مناسبت روزجهانی کودک،خانواده مهر_بان باشیم تصمیم گرفت برنامه ای در قالب دلقک درمانی در بیمارستان قائم (عج) در تاریج ۲۱مهرماه ۹۹به انجام برساند.

تقسیم شادی و مهربانی نه تنها باعث ترویج‌ بلکه موجب افزایش آن و‌همینطور باعث دور شدن غم و درد از بیماران بستری شده می شود.
بیست و یکم مهر ماه همراه باهفت نفر از اعضای کارگروه دلقک درمانی مهمان بیمارستان قائم بودیم و این‌برنامه با حضور دلقک درمانگرهای نوازنده ،شادی ( اقایان مهران مودی،محمدعنابستانی)
وستار طیبی به عنوان عکاس و فیلمبردار و حسین حوری و فائزه خاکزاد به جهت هماهنگیو‌همچنین با حضور مدیر و رئیس بیمارستان انجام شد.
و‌هدایایی از طرف بیمارستان و خانواده مهر_بان باشیم به کودکان بستری شده،تقدیم شد
و در انتهای برنامه توسط مدیر بیمارستان و رئیس بیمارستان از اعضای کارگروه دلقک درمانی تجلیل شد
خانواده مهربان باشیم نهایت تشکر و قدردانی را از خانم خادمسوپروایزر آموزش سلامت_به جهت همکاری های لازم دارد