دور همی به وقت پانتومیم

لبخند واقعی و از ته دل حتی برای مدتی کوتاه حق همه ی ماست…

۱۰مهرماه ۱۳۹۹در تب و‌تاب بیماری کرونا،کارگروه برنامه ریزی و اجرا توانست با برگزاری دورهمی پانتومیم با رعایت پروتکل های بهداشتی حتی برای مدتی کوتاه لبخند را بر لب های عزیزانمون بنشاند

به گزارش حسین حوریدبیرکارگروه برنامه ریزی و‌اجرااین دورهمی پانتومیم از ساعت ۱۷الی۱۹با حضور۳۰نفر ازعزیزانمون در کافه کیبورد انجام شد
و توانستیم مبلغ قابل توجهی را برای خیریه مهر_بان باشیم جمع آوری کنیم