امید ۱

شعاری مهر-بان باشیم را همیشه همراهی می کند با عنوان ” هیچوقت از امید ، ناامید نشو” و بچه های مهر-بان باشیم با همراهی هم طرح امید را در مشهد شروع کردند که جذابیت های مخصوص به خودش را داشت.
در طرح امید ، به مناسبت نیمه شعبان در خیابان سجاد مشهد غرفه ی مهربانی دایر و کلی حس و حال خوب بین مردم منتقل شد .
بچه های مهر-بان باشیم ۵۰۰ گلدان کوچک رنگی را به همراه شکلات در بین مردم پخش کردند و یادآور شدند که از رحمت خدا نباید ناامید شد.
حضور چند تن از اعضای مجمع عکاسان مهر-بان باشیم در کنار این طرح هم باعث شد که طرح بگو سیب هم در کنار این طرح برگزار شود و عکاسان ، در ازای لبخند از مردم عکس می گرفتند.