باشگاه موسیقی

باشگاه موسیقی مهر-بان باشیم متشکل از دو بخش ساز های سنتی و سازهای پاپ و کلاسیک  با رویکرد تشکیل گروه های موسیقی برای جشن های خیرخواهانه و سالمندان و…

عرفان نوفرستی

متولد ۱۳۷۸
دانشجو عمران
نوازنده کیبورد و ملودیکا
همکاری با مهر_بان باشیم از اردیبهشت ۹۸