مولتی مدیا

رویایی که تکراریست

رویایی که تکراریست

از فرودین تا اسفند ۹۸

از فرودین تا اسفند ۹۸

قلب های اوریگامی

قلب های اوریگامی

دلقک درمانی

دلقک درمانی

روز مادر

روز مادر

من هم یک پاکبانم

من هم یک پاکبانم
تاسوعا و عاشورا ۹۷

بازدید از سرای سالمندان

بازدید از سرای سالمندان

طرح امید

اجرای طرح امید