07
سپتامبر

مهر_بان باشیم در رسانه ها

گزارشی از اجرای طرح من هم یک پاکبانم در خبرگزاری ها

خبرگذاری شهرآرا
https://shahraranews.ir/0001Gt

خبرگزاری صبح مشهد
https://sobhmashhad.ir/1398/06/18/23140/

خبرگزاری فارس
http://fna.ir/dbz8rg

خبرگزاری قدس آنلاین
http://qudsonline.ir/news/669675/

خبرگزاری ایلنا
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-808363

خبرگزاری خراسان
http://mobile.khorasannews.com/page.html?i=7087&t=p&pn=4