25
سپتامبر

کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

یکی از مشکلات اجتماع امروزی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست هستند، کودکانی که
به دلایلی از جمله فوت پدر و مادر، ازدواج مجدد والدین ،فقر ،بیماری های لاعلاج والدین
و… بی سرپرست شده اند.
کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را بهتر بشناسیم:
کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از حضور تربیتی ، روان شناختی ، حمایت موثر
والدین و نیز مزایای زندگی در خانواده محروم هستند
انها کودکانی هستند که خانواده خود را طی حوادثی ناگوار از دست داده اند یا دارای
والدینی هستند که رفتار مناسبی با فرزندان خود ندارند.
عوامل موثر بر بی سرپرستی و بد سرپرستی کودک:

اعتیاد زندانی شدن غیبت یکی از والدین
الکلیسم طلاق بیماری لاعلاج
فوت والدین فقر اختلالات روانی

* از کار کرد های ضروری خانواده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• مراقبت
• درک همدلانه
• مشارکت
• ساختار قدرت شفاف
• حل مسئله
از کارکرد های ضروری خانواده است که این کودکان از انها محروم هستند و در مراکز
شبه خانواده رشد می کنند.
مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست:
هدف اصلی این مرکز تامین کارکردهای اصلی خانواده برای این کودکان است اما سوگ
ناشی از فقدان خانواده این کودکان را در معرض اختلال روانشناسی مانند افسردگی و
اضطراب قرار می دهد که در زندگی این کودکان تاثیر پایداری دارد.

چالش ها و بحران های این کودکان:

کمبود های عاطف ی پرخاشگر ی اسیب پذیری
ترس از اینده از دست دادن استقلال
یا خودباوری مضاعف
کمبود اعتماد بنفس
اختلال در برقراری
روابط اجتماع ی
فشار های ناشی از
نداشتن حامی و تکیه
گاه
اختلال در خودشناسی

چگونه با این کودکان رفتار کنیم:
کودکی ونوجوانی دوران حساس از زندگی فرد است که فرد باید در ان دوران به شناخت و
کشف استعداد های خود برسدتا بتواند در اینده خود تصمیمات خوبی بگیرد
در این دوران نیاز به پشتیبان و سرپرست یک نیاز اساسی است.
با کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سر پرست باید به گونه تی رفتار شود که :
• ۱ -انها متوجه حس دلسوزی یا ترحم و تبعیض شما نشوند
• ۲ -باید طوری رفتار کرد که یاد اور خلا خانواده او نشوید
• ۳ -توجه های بیش از اندازه و افراط گونه به جز انکه به او لطمه بیشتری وارد
کند تاثیر مفیدی نخواهد داشت
• ۴ -با انها طوری حرف بزنید که احساس کنند شخصی بالغ هستند
• ۵ -انها را دست کم نگیرید وصرفا کار های جزئی به انها واگذار نکنید
• ۶ -به انها ثابت کنید که تفاوتی بین او و اطرافیانش نیست.

این مقاله به تلاش کار گروه اطلاعات و محتوا خانواده مهر_بان باشیم گرد آوری شده است.