18
آگوست

مهر طلبی

چرا جواب خوبی‌های مرا با بدی می‌دهند؟ من که به آنها فقط محبت کردم!») مهرطلب‌های عزیز، بپذیرید که قرار نیست همیشه همه جواب محبت‌های شما را با محبت بدهند. اینکه شما محبت می‌کنید تضمینی بر این نیست که آنها هم به شما محبت کنند و قدردان باشند. پس یا محبت نکنید یا زمانی محبت کنید که مطمئن هستید عشق بی‌توقع می‌دهید. و تمرین کنید که خوبی‌های خود به دیگران را فراموش کنید تا منتظر بازگشت محبت از جانب آنها نمانید و آسوده‌تر زندگی کنید.
مهرطلبی
در جامعه کنونی ما با توجه به نوع فرهنگی که در آن بزرگ شده‌ایم تیپ شخصیتی مهرطلب یکی از پررنگ‌ترین تیپ‌های شخصیتی و ریشه بسیاری از بیماری‌ها، اختلالات و مشکلات زندگی ما است. متاسفانه، به اشتباه، ویژگی‌های این تیپ شخصیتی به‌عنوان سجایای اخلاقی شناخته شده است در حالی که در حقیقت زمانی که تعادل و تسلط تیپ‌ شخصیتی مهرطلب دست ما خارج می‌شود، به بیماری منجر می‌شود تا جایی که می‌توان از مهرطلبی به‌عنوان یک بیماری نام برد. مشکل در جایی است که تعریف صحیح مهربانی بر جامعه غالب نیست. مهرطلبی در واقع یک نوع خودتخریبی بر اساس خودکم‌بینی، تنفر از خود و ترس است. همه ما درصدی از مهرطلبی را در خود داریم زیرا مهرطلبی یکی از تیپ‌های شخصیتی درون هر انسانی است اما میزان آن را نوع تربیت، خانواده، جامعه، باورهای اکتسابی، قاعده‌ها و قوانین غیرمنطقی و افراطی تحمیل شده، انتظارات عصبی موجود در جامعه، ترس‌ها، سرکوب‌ها و تحقیرها و … تنظیم می‌کند
مهربانی بر دو نوع است
۱- مهر سالم که بر اساس ظرفیت بالای وجودی و از روی بی‌نیازی و عشق بخشیده می‌شود. فقط یک شخصیت نسبتا سالم و کسی که بر خودشناسی و خودسازی کار کرده باشد می‌تواند چنین مهری را از خود ساطع کند؛ و مهر مادری، اگر از روی مهرطلبی و نیاز و خودشیفتگی مادر نباشد، در زمره مهر سالم قرار می‌گیرد.
۲- مهر کاذب که پایه و اساس آن نیازها، کمبودها، مهرطلبی و منفعت‌طلبی است. این نوع مهر در صورتی که بازگشت و نتیجه‌ای به همراه نداشته باشد به خشم منجر می‌شود.
با آشنایی بیشتر با ویژگی‌های تیپ شخصیتی مهرطلب راحت‌تر می‌توان تفاوت مهر سالم و مهر کاذب را تشخیص داد. مهرطلب‌ها در کودکی با عدم توجه یا کم‌توجهی، بی‌مهری یا کمبود محبت، خشونت، انتقاد، دوست داشتن‌های شرطی، قوانین سخت، بایدها و نباید‌ها و ترس بزرگ شده‌اند.